مقالات

آهن کشی سقف شیروانی

آهن کشی سقف شیروانی

اصلی ترین و مهم ترین بخش سقف های شیبدار آهن کشی سقف شیروانی، این عمل بر حسب شرایطی از آب و هوای منطقه مورد نظر صورت می گیرد، در این صورت است که سقف شیبدار مورد نظر طراحی و اجرا
نحوه اجرای سقف دو شیب

نحوه اجرای سقف دو شیب

همان گونه که مشخص است نحوه اجرای سقف دو شیب یکی از اصلی ترین قسمت های ساخت سقف شیبدار می باشد، سپس با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی مختلف سقف شیبدار مورد نظر بنا خواهد شد. سقف انواع مختلفی

اخبار

کلیدواژه خود را وارد کنید