Uncategorized

آهن کشی سقف شیروانی

آهن کشی سقف شیروانی

اصلی ترین و مهم ترین بخش سقف های شیبدار آهن کشی سقف شیروانی، این عمل بر حسب شرایطی از آب و هوای منطقه مورد نظر صورت می گیرد، در این صورت است که سقف شیبدار مورد نظر طراحی و اجرا می شود. سقف شیبدار پوشش های مختلفی دارد، مثل سقف شیبدار یک طرفه، دو طرفه […]

خواندن ادامه
نحوه اجرای سقف دو شیب

نحوه اجرای سقف دو شیب

همان گونه که مشخص است نحوه اجرای سقف دو شیب یکی از اصلی ترین قسمت های ساخت سقف شیبدار می باشد، سپس با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی مختلف سقف شیبدار مورد نظر بنا خواهد شد. سقف انواع مختلفی دارد مانند: سقف های صاف، سقف های شیبدار و سقف های گنبدی و سقف منحنی […]

خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید