پوشش سقف سوله های معدن در گچسر

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

پوشش سقف سوله های معدن با پشم شیشه و توری و ورق گالوانیزه مکان روژه : گچسر

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

پوشش سقف سوله های معدن با پشم شیشه و توری و ورق گالوانیزه

مکان روژه : گچسر

کلیدواژه خود را وارد کنید