شاسی کشی با پوشش پلی کربنات در میدان هفت تیر

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

شاسی کشی با طرح هلال و پوشش پلی کربنات جهت استراحت دانش آموزان مکان :میدان هفت تیر به سفارش شهرداری منطقه ۷

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

شاسی کشی با طرح هلال و پوشش پلی کربنات جهت استراحت دانش آموزان

مکان :میدان هفت تیر

به سفارش شهرداری منطقه ۷

کلیدواژه خود را وارد کنید