ساخت کانکس ترکیب شیشه و ساندویچ پانل

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

ساخت کانکس در ابعاد ۳×۶ با ترکیب شیشه سکوریت و ساندویچ پانل در شهر سنگ اجرای پوشش سقف شیبدار  

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

ساخت کانکس در ابعاد ۳×۶ با ترکیب شیشه سکوریت و ساندویچ پانل در شهر سنگ

اجرای پوشش سقف شیبدار

 

کلیدواژه خود را وارد کنید