اجرای سقف شیبدار با پوشش ورق طرح سفال و نما و لمبه در متل قو

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

ساخت و نصب خرپا و پوشش ورق طرح سفال و نما و لمبه به متراژ ۵۰۰ متر در متل قو اجرای سقف شیبدار 09191285652

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

ساخت و نصب خرپا و پوشش ورق طرح سفال و نما و لمبه به متراژ ۵۰۰ متر

در متل قو

اجرای سقف شیبدار

09191285652

کلیدواژه خود را وارد کنید