اجرای سقف شیبدار با پوشش ورق طرح سفال و نما و لمبه در متل قو

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

ساخت و نصب خرپا و پوشش ورق طرح سفال و نما و لمبه به متراژ ۵۰۰ متر در متل قو

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

ساخت و نصب خرپا و پوشش ورق طرح سفال و نما و لمبه به متراژ ۵۰۰ متر

در متل قو

کلیدواژه خود را وارد کنید