ساخت و نصب خرپا در باقر شهر

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

ساخت و نصب خرپا جهت سایبان ۲۰۰ متری با پشم شیشه و توری و آبرو در سنگ بری مکان پروژه:باقرشهر 09191285652 09199355652

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

ساخت و نصب خرپا جهت سایبان ۲۰۰ متری با پشم شیشه و توری و آبرو در سنگ بری

مکان پروژه:باقرشهر

09191285652

09199355652

کلیدواژه خود را وارد کنید