ساخت و نصب خرپا بغل سوله و نصب آبرو جعبه ای و پوشش کارتن پلاست و پشم شیشه و ورق گالوانیزه در قلعه حسن خان

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

ساخت و نصب خرپا بغل سوله در قلعه حسن خان ساخت و نصب خرپا بغل سوله و نصب آبرو جعبه ای و پوشش کارتن پلاست و پشم شیشه و ورق گالوانیزه در قلعه حسن خان

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

ساخت و نصب خرپا بغل سوله در قلعه حسن خان

ساخت و نصب خرپا بغل سوله و نصب آبرو جعبه ای و پوشش کارتن پلاست و پشم شیشه و ورق گالوانیزه در قلعه حسن خان

کلیدواژه خود را وارد کنید