ساخت و اجرای سقف شیروانی با نما و لمبه در بیمارستان امیراعلم

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

ساخت و نصب سقف شیروانی با نما و لمبه و ورق طرح ذوزنقه قسمت رختشور خونه بیمارستان امیراعلم   محل پروژه : بیمارستان امیراعلم

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

ساخت و نصب سقف شیروانی با نما و لمبه و ورق طرح ذوزنقه قسمت رختشور خونه بیمارستان امیراعلم

 

محل پروژه : بیمارستان امیراعلم

کلیدواژه خود را وارد کنید