تعمیر و تعویض سقف شیبدار در سنندج

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

تعمیر و تعویض بخشی از سقف و تعویض کامل 220 متر آبرو جعبه ای و نصب فلاشینگ نما به متراژ 220 متر پروژه موسسه دانش بنیان برکت در سنندج   09191285652

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

تعمیر و تعویض بخشی از سقف و تعویض کامل 220 متر آبرو جعبه ای و نصب فلاشینگ نما به متراژ 220 متر پروژه موسسه دانش بنیان برکت در سنندج

 

09191285652

کلیدواژه خود را وارد کنید