تعمیر و آبندی سقف آردواز در سازمان مدیریت صنعتی

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

تعمیر و آبندی سقف آردواز که در آتش سوزی تخریب شده بود سازمان مدیریت صنعتی اجرای سقف شیبدار 09191285652

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

تعمیر و آبندی سقف آردواز که در آتش سوزی تخریب شده بود سازمان مدیریت صنعتی

اجرای سقف شیبدار

09191285652

کلیدواژه خود را وارد کنید