اجرای پوشش سقف شیروانی و نماو لمبه

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

اجرای پوشش سقف شیبدار و نماو لمبه تهیه و نصب نما و لمبه و پوشش ورق طرح شادولاین با پشم شیشه و توری مرغی  

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

اجرای پوشش سقف شیبدار و نماو لمبه

تهیه و نصب نما و لمبه و پوشش ورق طرح شادولاین با پشم شیشه و توری مرغی

 

کلیدواژه خود را وارد کنید