اجرای خرپا با پوشش ورق گالوانیزه در شهر ری

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

ساخت و نصب خرپا و پوشش ورق گالوانیزه با عایق پشم شیشه و توری جهت مسقف کردن سفره خانه در شهر ری 09191285652  09199355652

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

ساخت و نصب خرپا و پوشش ورق گالوانیزه با عایق پشم شیشه و توری جهت مسقف کردن سفره خانه در شهر ری

09191285652 

09199355652

کلیدواژه خود را وارد کنید