اجرای خرپا اسکلت فلزی

اجرای خرپا اسکلت فلزی

اجرای خرپا اسکلت فلزی

اجرای خرپا به شکل های متفاوتی در اسکلت بندی هواپیما، کشتی، پل، سقف و …. به کار گرفته می‌شود. سازه های خرپایی در برابر نیروهای خارجی مقاومت بسیار بالایی دارند و از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه هستند. اعضای خرپای فلزی با پیچ و جوش به هم متصل می شوند.

در اجرای خرپا اتصال اعضای سازه های خرپایی به یکدیگر به صورت مفصلی می باشد و شکل مثلث تنها شکل هندسی پایداری است که با چنین اتصالی در مقابل نیروهای خارجی مقاومت کرده و شکل کلی آن تغییر نمی کند. مگر این که یکی از اعضا، خم شده یا بشکند. بنابراین خرپا همواره مجموعه ای از مثلث ها است که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و شکل های متنوعی را به وجود آورده اند

در اجرای خرپای سقف اسکلت فلزی سعی می شود شکل کلی آن ها طوری طراحی گردد تا بتوان حداکثر روشنایی طبیعی را از سقف تأمین نمود.

کلیدواژه خود را وارد کنید