ساخت و نصب سردرب دو شیب جهت ورودی آپارتمان در پرند

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

ساخت و نصب سردرب دوشیب با ورق طرح سفال جهت ورودی آپارتمان در پرند متریال : ورق طرح سفال محل پروژه : پرند

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

ساخت و نصب سردرب دوشیب با ورق طرح سفال جهت ورودی آپارتمان در پرند

متریال : ورق طرح سفال

محل پروژه : پرند

کلیدواژه خود را وارد کنید