جمع آوری سقف شیروانی قدیمی و زیر سازی و نصب تایل پرچین

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

جمع آوری سقف و کل پنجرهای زیر شیروانی به علت اشتباه کار شدن و آبدهی تغییر زیر سازی و نصب تایل پرچین متراژ : ۴۰۰ متر مکان پروژه : رودهن

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

جمع آوری سقف و کل پنجرهای زیر شیروانی به علت اشتباه کار شدن و آبدهی تغییر زیر سازی و نصب تایل پرچین

متراژ : ۴۰۰ متر

مکان پروژه : رودهن

کلیدواژه خود را وارد کنید